Alfabetyczna lista usług

Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

​Wymagane wnioski: Pisemne oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa złożone przez danego małżonka przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Wymagane załączniki: odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie ...