Alfabetyczna lista usług

Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.

Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.

Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości

Wydanie gadżetów promocyjnych

Wydawanie kart wędkarskich