Najpopularniejsze usługi

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.

Stypendium szkolne

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwrot opłaty skarbowej

Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu

Zarejestrowanie psa

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

wyników