Nazwa usługi: Rejestracja urodzeń
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Praw o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 161, poz. 1688)
- Art. 38-52
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
     
  Opłaty:
     
  Czas realizacji: Bez zbędnej zwłoki
     
  Tryb odwoławczy: Odmowa dokonania remonstracji dziecka następuje w formie decyzji kierownika USC, od której przysługuje wyniesienie odwołania do Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
     
  Wybór  podmiotu:
  Liczba odwiedzin: 1187