Lista spraw

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

​Wymagane wnioski: Pisemne oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa złożone przez danego małżonka przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Wymagane załączniki: odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie ...

Rejestracja urodzeń

Wymagane wnioski: brak
Wymagane załączniki:
Dla dziecka pochodzącego z małżeństwa:
• odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców
Dla dziecka pozamałżeńskiego, gdy matka jest:
• panną - odpis skrócony aktu urodzenia matki
• wdową - odpis skróconego aktu zgo...

Rejstracja małżeństwa - zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym ze skutkami cywilnymi

Wymagane wnioski: brak
Wymagane załączniki:
Kobieta i mężczyzna zmierzający zawrzeć związek małżeński przed duchownym ze skutkami cywilnymi zobowiązany jest przedłożyć:

1. kawaler i panna - odpis skrócone aktów urodzenia

2. osoby rozwiedzione - odpis ...

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.

Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.