Lista spraw

Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

wyników